Jimmy Stambrandt
Keramiska former
Röhsska Museet
12/9-4/10

 
KITSCH, ANIMATION OCH TRADITION

Jimmy Stambrandt i konsthantverksstafett
 
Djuren spelar en central roll i Jimmy Stambrandts verk. De symboliserar egenskaper som man har i vissa situationer som till exempel rädsla, feghet, mod och styrka.

Sedan hösten 2008 pågår konsthantverksstafetten på Röhsska museet, ett projekt som leds av keramiker Åse Törnqvist. Stafetten innebär, som namnet förtäljer, att konsthantverkarna avlöser varandra och den som ställer ut väljer vem som ska ha den efterföljande utställningen.

En tanke med stafetten från Röhsskas sida är att konsthantverkarna ska kunna påverka innehållet i museets utställningar och att Röhsska får in konsthantverkare som de själva kanske inte hade valt. Jimmy Stambrandts tur och under de följande tre veckorna kan man beskåda hans skulpturala, keramiska former som har inslag av både kitsch, animationer och traditionell bruksteknik.
Jimmy Stambrandts konst beskrivs som surrealistisk och visst förs tankarna till Salvador Dalì och annan konst i samma genre. Bruksföremål som tekannor får utväxter, ofta i form av armar, och det blir en rörelse och ett händelseförlopp i de episka och uttrycksfulla objekten.Jimmy Stambrandt berättar att hans arbeten handlar om att utveckla, förnya och förbättra sig själv, att ta sig till en annan nivå.
- Varje objekt berättar en historia; det kan vara en person som försöker ta sig till ett annat ställe, säger Jimmy Stambrandt och tar verket ”Arms II” som exempel där just armarna står för denna strävan bort medan det gröna toppartiet med en liten plastfigur symboliserar en människas drömmar.
Det finns också en överraskning i varje objekt som till exempel kaninen och de andra djuren som i sin tur uttrycker olika egenskaper som feghet, mod och styrka.


Stjärnorna uppmanar oss att sikta högt och att därigenom nå målen

Djuren är delvis ett uttryck för Jimmy Stambrandts fascination för serier men han använder också djuren som ett slags masker.
– Djuren blir på ett sätt den person man är i en viss situation.
– Don’t be a chicken, säger han skämtsamt och pekar på hönan som klättrar upp ur ytterligare en tekittel. I kontrast till kyckligen finns björnen som symboliserar mod och styrka och i verket ”The Fall of the Bull” är tjuren en direkt anspelning på guldkalven på Wall Street-börsen och den finanskris vi just nu befinner oss i.
Och här är det en annan inspiration som kommer till uttryck, det vill säga aktuella händelser i vårt samhälle. Jimmy Stambrandt berättar att han alltid börjar dagen med att läsa tidningen och att han naturligtvis påverkas av det som pågår runt omkring oss. Men de största inspirationskällorna är annars bilkulturen i Kalifornien, vilket återspeglas i användandet av spray- och motorcykellackfärg i en del av verken, kalifornisk konst, modern asiatisk konst som till exempel Takashi Murakami samt serieteckning och animation och han pekar ut en antydan till Musse Pigg-öron i det lilla parabolfatet i ”Antenna Bear”.


Serier och den kaliforniska bilkulturen är några av inspirationskällorna som här återspeglas i sprayfärg och en antydan till Musse Pigg-öron.

Jimmy Stambrandts arbeten har påverkats av att han har flyttat runt mycket i sitt liv; han tog sin kandidatexamen i USA och det som skulle bli en ettårsvistelse blev tio år då han träffade sin fru.
– Under tio år bodde jag i 30 lägenheter; jag bodde i olika städer och fick anpassa mig efter de olika platserna och deras olika kultur. Och det är verkligen ett tydligt återkommande tema i de keramiska verken – människan som tar sig från plats till plats och anpassar sig till sin omgivning liksom människans drömmar och längtan någon annanstans.
Hur ser då arbetsprocessen ut? Har Jimmy Stambrandt en klar plan från början som han sedan följer eller blir resultatet något helt oförutsägbart?
- Jag väljer aldrig ut föremål på måfå och jag gör en grovskiss som jag följer, eventuellt blir det små ändringar i form av okeramiska detaljer eller mer oplanerat då glasyren inte alltid får den färg man har tänkt sig.
- Jag letar efter föremål som intresserar mig, sedan bygger jag gipsformar och gjuter av dem, bränner en gång utan glasyr och slutligen bränner jag om med glasyr och eventuellt konstgräs.Jimmy Stambrandt skiljer mellan de grågröna objekten i stengodslera och de svarta som är gjorda i Rörstrandsfabrikens gamla formar vilka han har använt vid ett projekt finansierat av ett stipendium från Rörstrand.
 – Det innebar ett något annorlunda arbetssätt för mig eftersom formarna redan fanns där; jag hade inget annat val än att använda dem.

Och stjärnorna då som finns med i flera av objekten? Refererar de till den amerikanska flaggan?
– Nej, jag och min fru brukar säga ”Aim for the stars and you will reach heaven”, avslutar Jimmy Stambrandt.

KERSTIN PARKER 

 

 
090924
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst