Margaretha Bååth
Sommarlängtan
Galleri Flora, Botaniska Trädgården
11/4-17/5

EN KURS SOM BÅTADE VÄL 
För Margaretha är blomstermålning en hel vetenskap

 

BlåklintBlommans minsta beståndsdelar kan vara nog så knepiga att få till rätt. Margaretha Bååth avbildar växter som akvarell.

Som så många andra ägnade sig Margaretha Bååth från början åt att måla akvarell som avkoppling från det ordinarie arbetet. Blommor var ett vanligt motiv i hennes bilder. Det är det fortfarande, men det är inte svårt att se skillnaden i då och nu.
Mellan då och nu har Margaretha Bååth gått en kurs i London på Kew Gardens i att måla blommor på ett vetenskapligt sätt.
– Jag såg en utställning på Bergianska i Stockholm där jag hörde talas om utbildningen, berättar Margaretha.


Gul näckros

I London fick kurskamrater från Japan, USA och Tyskland, eller med andra ord hela världen, men så är det också Kungliga Botaniska Trädgården vi pratar om, med toppnamn inom vetenskaplig återgivning av växter som Ann Farrer.
Hennes konstnärliga utveckling tiden efter Kew beskriver hon som en successiv process På tidigare bilder ser vi hela buketter i vackra och svallande arrangemang där det förstås tagit lång tid att få till alla blommor. I de senare, e Kew, har Margaretha Bååth koncentrerat sig på en enda blomma, men även fördjupat sig i stjälkens uppbyggnad. Numera är hon mer trogen floran.
– Jag gör så att det blir rätt.


Rosor

Förstoringsglas är nödvändigt för att se alla väldigt fina detaljer i akvarellerna, och Margaretha Bååth visar också vilka fina penslar hon använder sig av för att få till växternas minsta beståndsdelar. När hon visar runt bland sina målningar kan man luras av att hon skulle ha en bakgrund som botaniker då hon kunnigt berättar om växterna och framför allt vad de heter. Istället har hon tjänstgjort som läkare på thoraxkliniken, med inriktning på röntgen och med vana att observera detaljer i bilder. Numera pensionerad.
– Jag har förmånen att vara närsynt.


Tistel

Hon har också gjort en bok med sina målningar. Den svarar också på många av de frågor hon får om hur det går till att måla växter. Framför allt tar det tid, dödligheten hos modellerna verkar inte komma under 100 procent.

KENNETH ERIKSSON

 
 

090420
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst