Pia Ingemarsson och Elin Jonsson
Projektrummet på Nääs Konsthantverk
17 januari-15 februari

 
RUMMET SOM STÅR ÖPPET FÖR PROJEKT
Elin Jonsson och Pia Ingemarsson ställer ut


I projektrummet på Nääs kan allt hända. Det är ett samarbete mellan Nääs konsthantverk och HDK. Tanken är att elever på HDKs magisterutbildning, alltså mycket kvalificerade konsthantverksstudenter ska få möjlighet att visa vad de jobbar med.
Vilka tankar de är inne på och var de befinner sig i sin process. Ett rum ställs till deras förfogande. Sedan gör eleverna allt själva från de utställda idéerna och föremålen till hängning, presentation och eventuella texter. På så sätt får de nyaste idéerna chans att möta en intresserad och mycket kunnig publik.


Med vernissage den 17 januari visas där nu  en utställning med två
masterstudenter från HDK Steneby: Elin Jonsson och Pia Ingemarsson.

Elin: -Vi går första året på vår master.
Pia: - Vi går på linjen för tillämpad konst, inriktning textil.
Elin: - Jag började på Vanliga Steneby. Det är en bra och trivsam
utbildningsplats.
Pia: - Jag började på Kapellagården, linjen för textilt hantverk. Sedan
HDK Steneby för där kan kombinera både kläder och konst.
Elin: - Den här utställningen är en fantastisk chans att visa var vi är
just nu i våra arbeten. Den har inget namn, men den handlar om
beskrivning av en process.Pia: - Vi visar vad vi jobbar med och vad vi gjort under hösten.
Elin: - Jag jobbar med textil och ord. Jag vill sammanföra dem. Orden
anas och kan inte utläsas. Det är en undersökning som fortgår. Jag
visar arbeten som tagit inspiration av den sk Pip kragen. Den bygger
på en volym som upprepar en förskjutning i ett mönster. Och mina
föremål är teknikprover.
Pia:- Mitt projekt handlar om stor och liten skala och hur de
samspelar. Det är modeller av rum som också är små skulpturer. I dem
finns abstrakta skulpturer. Jag undersöker sk reservagefärgning. Det
innebär att man täcker vissa oråden på ett tyg med vax, stygn eller
träblock. Jag kombinerar det med broderi till en speciell
teknikblandning.Elin: - Vi visar en del av processen i form av foton för att förtydliga
resultaten.
Pia: - Vi hoppas göra en intresseväckande presentation som ger associationer.
Pia: - Resultaten kan vara konst, material för mode eller scenografi.
Elin: - Det får visa sig vad det går att använda till.
Pia: - Jag vill gestalta den enskilda människan i sammanhanget. Ett
stygn i ett broderi kan vara en människa och broderiet livet.
Elin: - Nästa steg blir att de volymer jag kan skapa med den här
tekniken ska bli större och ställas i relation till rum.Vad händer härnäst?

Elin: - Vi har ett år kvar på utbildningen. Och vi ska bland annat göra
en studieresa jag hoppas mycket på till konstbiennalen i Venedig och
till Milano.

Vad gör ni efter utbildningen?
Pia: - Mitt mål är att hitta arbete inom fri konst, brukskonst eller
scenografi.Utbildningen är både djup och bred; man blir allt och
intet.
Elin:- Jag blir konstnär. Därför är det särskilt roligt att så här
ställa ut när man är mitt i en process. Man lär sig mycket!

BO BORG

 

090126
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst